Práce s myslí

Práce s myslí

O co se jedná – mysl nás ovládá (strachem), dává nám omezení, hranice, které jsou naučené z dětství, od rodičů, vychovatelů, učitelů, kteří nás v dobré víře „chránili“.

Všichni si určitě z dětství dobře pamatují – „nechoď bosý, stoupneš na něco a pořežeš se“ , nebo „nelez do studené vody, budeš nemocný“,  takových a podobných varování jsme všichni slyšeli určitě dost, naše mysl si to zapamatovala a uložila jako skutečnost, jako neměnný fakt. Ale je to vše opravdu tak nebezpečné a nemožné, nebo…?

Pravda je, že naše tělo i naše mysl jsou mnohem silnější, než si myslíme, dokáží neuvěřitelné věci, jen tomu nevěříme, dokud to sami nezažijeme.

Samotného mě baví překonávat všeobecně zažité strachy, zábrany, ego a posouvat hranice toho, co je naše tělo a mysl schopna dokázat.

Jako ukázku této práce s myslí a se strachem můžu nabídnout – zorganizovat:

  • přechod přes skleněné střepy – metoda překonávání strachu a znovu-spojení se se zemí;
  • pády důvěry – překonání strachu z výšky a zároveň překonání ega, které nás ovládá;
  • ohýbání příborů – jednoduchá ukázka toho, že si jen myslíme, že není možno ohnout ocelovou lžíci bez vynaložení větší síly;
  • koupání v ledové vodě – tzv. metoda Wima Hofa, která vychází z toho, že pouhým dýcháním můžeme tělo dostat do takového stavu, že je imunní nejen vůči chladu, ale i nemocem, virům apod.

V případě zájmu víte, co máte dělat 🙂 .